FAQ

  1. Wstęp na teren imprezy przysługuje osobie posiadającej opaskę na rękę czyt. identyfikator, który będzie można zakupić przy pierwszym wejściu na impreezę . Każdorazowe wejście na festiwal przysługuje tylko uczestnikowi z nieuszkodzonym identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.
    Jeżeli zgubisz identyfikator przy kolejnym wejściu będziesz musiał ponownie zakupić bilet wstępu. W przypadku, gdy uczestnikiem festiwalu jest małoletni w wieku poniżej 13 lat, może on uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieciom do 13 roku życia przysługuje bezpłatny wstęp .
  2. Osoby zachowujące się agresywnie , posiadające niebezpieczne przedmioty (broń, wyroby pirotechniczne itp.) nie będą wpuszczane na teren festiwalu
  3. Zabrania się wnoszenia napoi w szklanych butelkach
  4. Nie śmieć i sprzątaj po sobie … dbajmy o porządek!!!
  5. Z kąpieliska mogą korzystać osoby nie będące pod wpływem wszelakich środków odurzających.
  6. Z kąpieliska można korzystać w miejscach do tego wyznaczonych
  7. Na terenie festiwalu oraz pola namiotowego nie rozpalamy indywidualnie ognisk .